Lirik lagu perjuangan

Pro mahasiswa (dimana aku berjuang)


Bangkitlah pejuang bangkitlah
rapatkan barisan rappatkan
meneruskan langkah perjuangan
suara dan harapan mahasiswa

Kobarkan dirimu kobarkan
Kentalkan jiwamu kentalkan
Takkan pernah usai pertarungan
hingga tertegak kebenaran

Henyahkan rasa takut dan gentar
Robohkan segala kebatilan
Perjuangan harapan bersama
Untukmu varsiti tercintaLirik Lagu Tema PAS - Berjihadlah
Bersatulah wahai kaum muslimin
Dengan semangat dan roh kebenaran
Berjihadlah wahai kaum muslimin
Walau susah memempuh cabaran

Bersatulah wahai kaum muslimin
Dengan obor sinar kebahagiaan
Berjihadlah wahai kaum muslimin
Biar syahid ataupun kemenangan

Berjuanglah wahai Ansorullah
Dengan matlamat daulah islamiah
Berkorbanlah wahai yang beriman
Dengan harta dan segenap kepunyaan

Bergeraklah ke gerbang jasa
Kalah menang bukan alasannya
Sucikanlah niat dihati
Hingga nyata benarnya janji Rabbi

Bersatulah wahai kaum muslimin
Dengan semangat dan roh kebenaran
Berjihadlah wahai kaum muslimin
Walau susah memempuh cabaran

Bersatulah wahai kaum muslimin
Dengan obor sinar kebahagiaan
Berjihadlah wahai kaum muslimin
Biar syahid ataupun kemenangan

Berjuanglah wahai Ansorullah
Dengan matlamat daulah islamiah
Berkorbanlah wahai yang beriman
Dengan harta dan segenap kepunyaan

Bergeraklah ke gerbang jasa
Kalah menang bukan alasannya
Sucikanlah niat dihati
Hingga nyata benarnya janji Rabbi

Selamatlah parti islam melangkah
Membimbing ummah ke medan siasah
Berpedomankan Al Quran dan Sunnah
Suburlah hidupnya dan pasti berbuah....
Suburlah hidupnya dan pasti berbuah....
Suburlah hidupnya dan pasti berbuah....0 comments:

VIDEO:Lagu Perjuangan

Pro mahasiswa (dimana aku berjuang)Lirik Lagu Tema PAS - Berjihadlah0 comments:

Saman : Ketahui hak anda


Jika seseorang rakyat telah dinafikan hak mereka menggunakan harta (kenderaan) mereka tanpa alasan yang berlandaskan peraturan dan undang-undang maka Perkara 13 (b) menyatakan bahawa pampasan hendaklah diberikan. Ini bermaksud jika JPJ menghalang seseorang memperbaharui cukai jalan yang menyebabkan kenderaan tidak boleh digunakan, maka JPJ hendaklah membayar pampasan kepada pemilik kenderaan tersebut.

Hujah ini adalah bersandarkan keputusan kes Leonard Lim Yaw Chiang lwn Director of Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sarawak yang telah diputuskan pada tahun 2009. Di dalam kes ini, seorang rakyat bernama Leonard Lim Yaw Chiang telah disenarai hitam dan dihalang oleh JPJ Sarawak dari memperbaharui cukai jalan kereta beliau. Beliau telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Kuching untuk memutuskan bahawa tindakan JPJ menyenarai hitam dan menghalang beliau memperbaharui cukai jalan adalah salah. Beliau juga memohon gantirugi daripada JPJ di atas kehilangan penggunaan kereta beliau selama kereta tersebut tidak boleh digunakan kerana tiada cukai jalan.

kenderaan. 

Mahkamah telah memutuskan bahawa JPJ tidak boleh menyenarai hitam kenderaan di atas suatu kesalahan yang belum dibuktikan di Mahkamah. Tindakan JPJ menyenarai hitam diputuskan telah bertentangan dengan Perkara 13 Perlembagaan. JPJ juga telah diarahkan membayar gantirugi kepada pemohon dalam kes itu kerana kesusahan beliau tidak dapat menggunakan kenderaan sehingga terpaksa menyewa kenderaan lain. 

Justeru di sini ingin dimaklumkan kepada pemandu-pemandu dan pemilik-pemilik kenderaan yang dinafikan hak mereka memperbaharui cukai jalan dan lesen memandu, bahawa hak anda dilindungi oleh Perlembagaan. Pihak berkuasa tidak boleh sewenang-wenang menafikan hak anda. 

Berbalik kepada tawaran Kerajaan memberikan diskaun pembayaran saman sehingga hari ini 28/2/2011. Ingin dimaklumkan bahawa tindakan ini tetap salah. Isu utamanya ialah bukan jumlah bayaran kompaun atau denda itu RM300 atau RM150 atau pun RM50. Isu utamanya adalah, ADAKAH SESEORANG ITU BENAR-BENAR MELAKUKAN KESALAHAN YANG DIDAKWA SEHINGGA MEREKA WAJIB MEMBAYAR DENDA? 

Perlu diambil perhatian bahawa untuk menguatkuasakan sesuatu peraturan dan undang-undang, sesebuah pihak berkuasa hendaklah juga mengikut peraturan dan undang-undang. Saman tidak boleh tertunggak. Jika ada yang tertunggak maka ianya bukan saman. Saman hendaklah dikemukakan di Mahkamah. Orang yang disaman (OKS) hendaklah diserahkan saman dan diperintahkan hadir ke Mahkamah untuk menjawap saman itu. Jika OKS mengaku salah maka mahkamah akan memerintahkan OKS itu membayar denda. Jika denda dibayar maka saman itu selesai dan tidak akan tertunggak. Jika saman diserahkan kepada OKS tetapi OKS tidak hadir ke Mahkamah, maka mahkamah akan keluarkan waran tangkap suapaya OKS hadir mahkamah. Maka proses yang sama akan berlaku iaitu OKS akan ditanya mangakui kesalahan atau meminta bicara. Jika mengaku maka akan diarahkan supaya bayar denda bagi saman itu. Maka selesailah saman itu. Tidak tertunggak. Jika tidak mengaku maka akan dibicarakan. Bergantung kepada keputusan mahkamah, jika didapati salah selepas bicara, maka akan diperintahkan untuk bayar denda. Selesai lah saman itu. Jika tidak bersalah maka luput juga samann itu. Tidak tertunggak. 

Soalannya kenapa ada saman tertunggak? Jawapannya pertama kerana saman-saman itu tidak pernah dibawa ke Mahkamah. Kedua kerana yang dikatakan saman itu sebenarnya bukan saman tetapi notis sahaja. 

Saman Ekor yang dikatakan saman ini sebenarnya bukan saman tetapi sekadar notis kepada pemilik kenderaan meminta maklumat pemandu yang dikatakan memandu melebihi hadlaju. Notis ini juga disertakan tawaran kompaun jika pemilik kenderaan mengaku melakukan kesalahan. Ia dikeluarkan di bawah Seksyen 115 Akta Pengangkutan Jalan 1987atau dikenalai dengan Notis Pol 170A. Jika pemilik tidak mengaku kesalahan maka kompaun tidak perlu dibayar kerana kompaun itu hanyalah tawaran. Jika pemilik tidak membayar kompaun sepatutnya pemilik disaman supaya hadir ke Mahkamah bagi menjawap tuduhan memandu melebihi hadlaju. Kemudian proses mahkamah yang dijelaskan sebelum ini akan berlaku. Maka saman itu akan selesai dan tidak tertunggak. Masalah timbul apabila pihak berkuasa terus menghukum pemilik supaya membayar kompaun sedangkan kesalahan tidak dibuktikan. Kompaun bukan denda tetapi tawaran. Dendan hanya boleh dikeluarkan dan diarahkan oleh Mahkamah. Bukan Polis dan bukan JPJ. Inilah penyalahgunaan kuasa dan peraturan oleh pihak berkuasa. Mereka bertindak melebihi kuasa yang diberikan. Mereka bertindak sebagai penghukum sedangkan tugas itu hanya ada pada Mahkamah. 

Justeru kepada semua rakyat Malaysia, ketahui hak anda, jangan mudah terpedaya dengan tawaran dan penindasan. Gunakan hak anda... TIADA SIAPA BOLEH MEMAKSA ANDA MEMBAYAR SESUATU YANG ANDA TIDAK LAKUKAN. Anda Mampu Mengubahnya. 

Bagaimana JPJ boleh menhalang pembaharuan cukai jalan? 

1) Seksyen 17(1)(d) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pindaan) 2010 

JPJ berkuasa menghalang seseorang melakukan apa-apa transaksi termasuk perbaharui cukai jalan tetapi setelah JPJ BERPUASHATI bahawa seseorang ada perkara yang belum selesai dengan JPJ dan Polis. 

Bagaimana JPJ hendak BERPUASHATI? 

2) Seksyen 17(2) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pindaan) 2010 

JPJ hendaklah memberikan peluang kepada seseorang membuat representasi. Ini bermaksud JPJ hendaklah menjalankan siasatan adakah seseorang itu ada perkara yang belum selesai. Maka semua pihak perlu hadir iaitu pemilik kenderaan, JPJ dan Polis yang mengeluarkan saman. Perlu disiasat adakah saman yang dikatakan ada kepada seseorang itu betul atau tidak. Sudah dibuktikan di mahakamh atau tidak. Jika tidak maka JPJ tidak boleh menyenarai hitam. Inilah maksud BERPUASHATI 

3) Seksyen 17(5) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pindaan) 2010 

Jika dihalang daripada perbaharui cukai jalan maka Pengarah JPJ hendaklah maklumkan kepada Ketua Pengarah pengangkutan, di mana Ketua Pengarah hendaklah maklumkan secara bertulis dalam tempoh 14 hari kepada pemilik kenderaan tentang alasan halangan dibuat ke atas pemilik. Adakah notis ini pernah dikeluarkan kepada pemilik? 

Jika anda dihalang daripada perbaharui cukai jalan tanpa alasan yang sah anda boleh: 

a) Minta alasan bertulis daripada JPJ kenapa anda dihalang. 

b) Minta JPJ perbaharui cukai jalan dengan segera jika alasan bertulis itu tidak munasabah dan tidak betul. 

c) Jika JPJ enggan mematuhi permintaan anda, anda boleh menyaman/menuntut di Mahkamah untuk gantirugi kehilangan penggunaan kenderaan anda dan kesusahan anda kerana tidak boleh menggunakan kenderaan.

0 comments:

Bagaimana menggerakkan daya perubahan dalaman anda?

Manusia ialah makhluk ciptaan Allah SWT yang dikurniakan dengan akal fikiran ditugaskan sebagai khalifah dan hamba kepada Allah SWT di muka bumi ini. Semua manusia yang dilahirkan dengan izin Allah SWT adalah bermula dengan kejahilan tentang tujuan hidup di dunia ini.

Dalam mencari keberkatan dari Allah SWT supaya kehidupan kita seimbang dan harmoni, terdapat beberapa daya perubahan untuk kita mencapai keredhaan dari Allah SWT di dunia dan akhirat.

Daya perubahan yang pertama ialah sentiasa mengamalkan amalan membaca Al-Quran. Ini kerana Al-Quran dapat memberi petunjuk kepada hamba-Nya untuk mencapai keredhaan dan keselamatan disamping Allah SWT akan mengeluarkan hamba-Nya daripada kegelapan kepada cahaya keimanan. Amalan ini akan dapat menggerakkan daya perubahan sebagai khalifah yang bermula dengan kejahilan supaya mengikut ajaran islam yang betul dan seterusnya mengabdikan diri kepada Allah SWT. Daya perubahan dalaman diri seseorang akan berubah kerana Al-Quran akan menerangi kegelapan jiwa orang yang membacanya, petunjuk kepada jalan yang lurus dan akan mendapat kerahmatan dari Allah SWT.Solat juga memainkan peranan yang penting kerana sebagai hamba, kita perlulah sentiasa mengingati Allah SWT dan meninggalkan larangan serta mengerjakan suruhannya. Solat juga dapat mententeramkan hati seseorang dalam pengabadian diri kepada Allah SWT. Apabila kita sering melakukan solat, ia akan mencegah kita dari melakukan perkara keji dan mungkar, maka secara tidak lansung akan mengerakkan daya dalaman diri untuk terus mendapatkan kerahmatan dari Allah SWT.

Pemakanan makanan yang halal juga adalah satu faktor yang penting dalam menggerakkan daya perubahan dalam diri seseorang. Allah SWT telah berfirman supaya hambanya makan dari sumber yang halal kerana Allah SWT tidak menyukai orang yang melampaui batas iaitu makan dari sumber tidak halal. Darah daging dari sumber halal akan memudahkan orang islam menerima syafaat oleh Allah SWT.
Mengikuti sunnah Rasullulah dan Al-Quran adalah penting seperti berzikir kerana amalan ini dapat menepis pelbagai kejahatan sehingga kita tidak terjebak dengan sifat materialism dan hedonism. Dengan mengikuti sunnah ini, jiwa kerohanian manusia akan tergerak untuk melakukan perubahan dengan mengamalkan amalan dari sunnah nabi dan Al-Quran dalam mencari keredhaan Allah SWT. 

Di samping itu, sebagai hamba Allah SWT, kita perlulah sentiasa muhasabah diri untuk menilai dan merenung perkara yang lepas, semasa dan akan datang. Dengan muhasabah diri ini, hati kita akan bersih dan seterusnya mengislahkan diri dalam pembentukan akhlak kehidupan seharian kita. Dengan mengingati kesilapan yang lalu, hati kita akan tergerak untuk melakukan perubahan agar segala perbuatan dan amalan yang dikerjakan akan diterima oleh Allah SWT.

Cara yang terakhir menggerakkan perubahan dalaman diri kita ialah sentiasa mendampingi serta berkawan dengan ulama dan orang beriman. Dengan cara ini secara tidak lansung, kita akan mencontohi perilaku mereka yang selalu mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan mereka. Sedikit demi sedikit daya penghalang dan perilaku buruk yang kita ada akan terhakis apabila melihat amalan dan cara hidup mereka. 

Dalam jiwa dalaman kita terdapat daya penggerak dan daya penghalang dari melakukan perintah Allah SWT. Dengan mengamalkan segala amalan yang dinyatakan di atas, daya perubahan dalam diri iaitu dari segi rohani, jasmani dan intelektual dapat digerakkan ke arah yang lebih baik lagi untuk mendapatkan kerahmatan dari Allah SWT. Daya penghalang adalah satu sifat yang tidak percayakan ketuhanan Allah SWT. Jika daya penghalang ini lebih menguasai diri seseorang daripada daya penggerak, nascaya diri orang itu adalah tergolong dalam golongan orang yang rugi.

1 comments:

Daya penggerak yang manakah yang lebih berkesan dalam proses penambahbaikan di industri.Bincangkan?

Perubahan merupakan proses mengubah keadaan atau situasi supaya menjadi lebih baik sama ada dari segi keberkesanan dalam proses kerja, memposisikan organisasi supaya mendahului pesaing dan pembaikan berterusan terhadap produk yang dikeluarkan (Ab Aziz Yusof (2004)). Dalam daya perubahan yang paling berkesan dalam industri ialah model lewin iaitu mengenai kepimpinan. Model Lewin juga menyediakan teknik kepada pemimpin untuk menganalisis masalah yang kompleks dengan memastikan 2 faktor tekanan terhadap perubahan berada dalam keseimbangan iaitu faktor menyokong dan faktor menentang.

Tahap Pertama dalam model lewin ialah pencairan (menyedarkan subordinat betapa perlunya perubahan & membuat pesediaan utk menghadpi perubahan). Terdapat kesedaran dalaman pemimpin terhadap keperluan untuk berubah. Pada tahap ini pemimpin mendapati keadaan sekarang tidak akan berkekalan. Justeru, pemimpin perlu mencairkan kebekuan yang terhasil akibat daripada keselesaan, pengulangan kerja, tradisi dan status quo (keadaan yang wujud sekarang iaitu sebelum berlaku perubahan). Pemimpin perlu mencairkan situasi ini menggunakan teknik atau kaedah ancaman, amaran, gesaan atau nasihat. Ia bagi menyelamatkan organisasi yang sedang berhadapan dengan perubahan baru yang kompleks dan mencabar. Pemimpin perlu bertindak secara provokatif untuk menyedarkan subordinat terhadap keselesaan yang dialami selama ini bahawa mereka dan organisasi berhadapan dengan ancaman perubahan yang sedang atau bakal dihadapi. Menyedarkan subordinat bukan mudah.Terlalu sedikit yang bersedia meninggalkan keselesaan untuk sama-sama mengharungi haluan ke arah perubahan yang tidak pasti. Mereka takut kehilangan ganjaran dan masa depan.Tahap Kedua ialah berubah (keputusan diambil untuk membuat perubahan bagi memastikan organisasi dapat bersaing). Ini memerlukan pemimpin memberi tumpuan kepada keperluan, pembelajaran dan pembinaan gelagat baru yang dikehendaki di kalangan subordinat yang telah mula bersedia untuk menerima perubahan. Perubahan dari segi sikap, budaya, personaliti dan kepakaran yang sedia dimiliki subordinat perlu dilakukan sebagai persiapan untuk menghadapi persaingan. Perubahan dimulakan dengan mengenal pasti suatu matlamat yang ingin dicapai seperti matlamat untuk mendahului pesaing dengan memastikan organisasi sentiasa berada dalam kedudukan kompetitif. Pada tahap ini elakkan membuat kejutan kepada subordinat dan pastikan apa yang dijanji dikotakan. Pemimpin perlu jadikan diri mereka sebagai role model dan sentiasa berada dihadapan apabila menghadapi kekangan. Pada tahap ini subordinat akan sentiasa memerhati komitmen, gelagat dan perkataan pemimpin terhadap perubahan. Pada tahap ini pemimpin dan subordinat perlu membebaskan diri daripada mengagungkan sejarah kecemerlangan yang lalu.

Dalam Tahap Ketiga pula ialah pembekuan (mengukuhkan & mengekalkan perubahan yg dilakukan dgn kebaikan dan kesan drp perubahan). Pada tahap ini pihak-pihak yang terlibat dengan perubahan bersetuju untuk bertindak dan menyelesaikan masalah terhadap penghalang perubahan secara bersama. Tahap ini akan memastikan tumpuan terhadap pengukuhan gelagat baru yang telah dibina untuk sama-sama dihayati, dihormati dan dipelajari supaya ia menjadi satu budaya. Pemimpin perlu kenal pasti sumber-sumber yang diperlukan dan cara hendak memperolehinya. Pemimpin dan subordinat perlu ingat bahawa perubahan adalah suatu proses yang berterusan. Kejayaan untuk membudayakan sesuatu perubahan merupakan titik mula kepada suatu lagi perubahan yang lebih kompleks.

Oleh itu, kejayaan pelaksanaan model bergantung kepada kepekaan pemimpin terhadap keperluan ke arah perubahan, keupayaan mereka mengkomunikasikan kelebihan perubahan, ancaman yang bakal dihadapi dan kesan daripada pengalaman terdahulu oleh subordinat terhadap perubahan-perubahan terdahulu. Tentangan dan halangan mungkin akan berlaku pada setiap peringkat.


Zulhazmi Shariff ialah Penasihat Undang-Undang Kempen Anti Saman Ekor (KASE)


0 comments:

Apakah daya penggerak yang mampu menghasilkan perubahan kepada industri?

Daya penggerak merupakan salah satu elemen penting dalam menghasilkan perubahan kepada industri. Daya penggerak juga boleh diklasifikasikan sebagai daya yang bertindak dan berperanan dalam pengubahsuaian sesuatu organisasi sesebuah industri yang meningkat maju. Selain itu juga, daya penggerak memainkan peranan dalam memastikan sesebuah industri yang diwujudkan itu berdaya saing dan terus kukuh dengan perubahan yang dilakukan. Daya penggerak yang berperanan dalam menghasilkan perubahan kepada industri terbahagi kepada dua kategori iaitu daya penggerak dalaman dan daya penggerak luaran yang mana kedua-duanya penting dalam melonjakkan kemajuan sesebuah industri di negara ini. Oleh yang demikian, amat penting daya penggerak ini disesuaikan agar daya-daya ini dilaksanakn mengikut aspirasi Malaysia yakni berdasarkan keperluan dan kepentingan industri dan negara.

Oleh yang demikian, kedua-dua daya penggerak yang di kategorikan ini masing-masing mempunyai kepentingan dan faktor-faktor ini menjadi penyumbang kepada dasar dan pendekatan yang mencorakkan senario perindustrian kini dan pada masa depan. Tidak dapat dinafikan bahawa terdapat beberapa pendekatan yang diambil dalam memberi pembaharuan kepada perindustrian negara dimana bagi daya penggerak dalaman, sikap dan tingkah laku pekerja bertindak sebagai pemacu dan penggerak kemajuan sesebuah industri. Ini kerana, pekerja berperanan dalam menggerakkan perubahan dari dalam organisasi sesebuah industri. Situasi ini boleh mempengaruhi gaya kepimpinan industri ke arah penambahbaikan mutu pengurusan perubahan dalam industri. Sepertimana yang kita ketahui, setiap manusia yang dilahirkan di dunia telah dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dengan merancang, memimpin dan melaksanakan amanah yang diberi dengan sebaik-baiknya berbekalkan sifat positif contohnya keadilan tidak akan hadir tanpa adanya kejujuran dalam diri setiap manusia khususnya dalam pembangunan dan perubahan dalam industri. Untuk melahirkan manusia yang adil dan jujur ia harus dinilai serta diukur dengan membezakan kebenaran dan kepalsuan dalam cara gerak kerja serta tindakannya agar ia tidak terkecuali dari mendapat keberkatan dan keredhaan Allah SWT. Di sini, contoh yang terbaik dan boleh dijadikan ikutan untuk kita semua adalah junjungan Nabi Muhammad SAW iaitu sebagai idola sepanjang zaman untuk generasi kini dan selamanya. Firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab ayat 21,“ Demi Sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredhaan Allah dan balasan baik hari akhirat serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang.”

Oleh itu, bagi seseorang pekerja Muslim yang ingin menghayati Islam, beliau seharusnya turut berusaha meningkatkan prestasi kerja dan tonjolkan sikap serta tingkah laku yang cemerlang dari semasa ke semasa. Nabi Muhammad SAW bersabda bermaksud: “Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang daripada kamu melakukan sesuatu kerja, maka dia melakukannya dengan penuh ketelitian dan dengan sebaik-baiknya.” (Hadis riwayat al-Baihaqi). Dalam daya penggerak dalaman ia juga memerlukan kepakaran seseorang individu yang mana perlu adanya manusia yang berkualiti tinggi dan berkebolehan yang di anugerahkan oleh Allah SWT dalam membangunkan sesebuah industri. Tenaga kerja ini harus melakukan penyelidikan (R&D) yang berkisarkan tentang sains manusia ciptaan Allah SWT bertujuan untuk mengkaji tentang kebesaran Allah SWT. Tingkah laku manusia juga merupakan penyumbang utama dalam menggerakkan perubahan dalam industri. Antara faktor-faktor kekuatan dan kekukuhan sesebuah industri yang dibina, penyelidikan (R&D) ke atas teknologi baru harus dilakukan untuk meningkatkan kemajuan ke arah mencapai matlamat industri yang mampu berdaya saing. Selain itu, dalam daya penggerak dalaman juga matlamat industri boleh mengalami perubahan yang disebabkan oleh strategi baru kesan daripada penemuan baru ke arah memperbaiki dan penambahbaikan sistem pengurusan perubahan yang sedia ada ke arah mencapai matlamat industri yang berkesan untuk jangka masa sepuluh tahun akan datang.

Oleh itu, bagi daya penggerak luaran ianya tidak terkecuali perubahan industri. Peranannya cukup penting dalam menggerakkan perubahan terutamanya dalam industri kerana kewujudan daya penggerak luaran boleh mempengaruhi kepimpinan dan pengurusan perubahan dalam industri di negara kita. Ini kerana, apabila berlakunya kekurangan sumber ia secara tidak langsung boleh menyebabkan berlakunya perubahan dalam industri. Oleh sebab itu, kita perlu merangka satu program perubahan yang terancang melalui pelaburan sumber untuk mengubah cara operasi industri contohnya dengan membuat pembelian mesin atau latihan sumber manusia. Antara punca lain adalah peraturan keselamatan pekerja boleh dikaitkan dengan perubahan dalam kepimpinan dan pengurusan dalam industri. Faktor lain yang boleh dikaitkan dengan berlakunya perubahan dalam industri ini adalah tentang kadar faedah yang tinggi dan pendidikan yang tinggi dalam pasaran buruh yang memerlukan keseimbangan mengikut keadaan semasa yang akan memaksa melakukan pengurusan perubahan dalam industri ekoran daripada wujudnya daya penggerak luaran ini demi untuk kebaikan dan kemajuan sesebuah industri. 

Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan bahawa daya penggerak perubahan dalam industri memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Daya penggerak perubahan juga menentukan sama ada tahap perkembangan dan kemajuan sesebuah industri itu terus mampu berdaya saing dan berdaya tahan atau tidak. Daya penggerak boleh dikatakan sebagai modul perubahan dalam industri kerana sesebuah industri itu dapat meningkatkan produktiviti pengeluaran melalui pengetahuan, sikap dan tingkah laku pekerja, teknologi dan strategi yang diperolehi menerusi daya penggerak perubahan yang diambil agar segala matlamat sesebuah industri itu akan tercapai. Dalam konteks kepimpinan dan pengurusan, manusia berperanan dalam menstrukturkan sesebuah pengurusan yang dapat melahirkan sesebuah industri yang maju dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Sesungguhnya, Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap dan sempurna. Umat manusia diberi tanggungjawab untuk mengendalikan segala urusan dan pentadbiran alam selaku wakil Allah di bumi dengan tugas untuk mengatur, mentadbir ( pemimpin) di bumi Allah SWT. Sabda Nabi SAW “ Setiap kamu adalah pemimpin dan mestilah bertanggungjawab di atas kepimpinan kamu.” Sesungguhnya manusia itu makhluk yang mulia.

0 comments:

Salah faham pemakaian tudung

Pada hari ini, dapat kita perhatikan ramai muslimah mulai sedar akan kewajipan mengenakan tudung. Kita dapat lihat bagaimana seorang muslimah sebelumnya tidak bertudung, kemudian mula mengenakan tudung. Alhamdulillah, Rahimahunnallah. Walau bagaimanapun, sayangnya kebanyakan dari mereka masih belum mengenakan tudung yang benar-benar sesuai dengan kehendak syariat. Kebanyakan dari mereka memakai tudung mengikut trend atau hanya ingin dilihat lebih islamik. Mereka lebih mementingkan keanggunan, kecantikan tanpa mempedulikan apakah benar tudung mereka betul atau tidak.
Kebanyakan tudung yang dijual hari ini tidak cukup untuk menutup aurat secara sempurna melainkan meninggalkan celah-celah yang memperlihatkan aurat. Menurut jumhur ulama, aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sebagaimana ulama ahli tafsir Imam Al-Qurthubi berkata, pengecualian itu adalah pada wajah dan telapak tangan. Yang menunjukkan hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah:
Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah sedangkan ia memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah berpaling darinya dan berkata kepadanya : “Wahai Asma ! Sesungguhnya jika seorang wanita itu telah mencapai masa haid, tidak baik jika ada bagian tubuhnya yang terlihat, kecuali ini.” Kemudian beliau menunjuk wajah dan telapak tangannya. Allah Pemberi Taufik dan tidak ada Rabb selain-Nya”. Maka, selain muka dan telapak tangan, tidak boleh terlihat walaupun sedikit.
Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam melarang para wanita muslimah berpakaian ketat. Dan batasan ketat adalah tergambarnya bentuk salah satu anggota tubuh yang termasuk aurat. Usamah bin Zaid pernah berkata :
Rasulullah pernah memberiku baju Quthbiyah yang tebal yang merupakan baju yang dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbi kepada beliau. Baju itu pun aku pakaikan pada isteriku. Nabi bertanya kepadaku : “Mengapa kamu tidak mengenakan baju Quthbiyah ?” Aku menjawab : Aku pakaikan baju itu pada istriku. Nabi lalu bersabda : “Perintahkan ia agar mengenakan baju dalam di balik Quthbiyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tulangnya.” (Ad-Dhiya Al-Maqdisi dalam Al-Hadits Al-Mukhtarah I/441; Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad Hasan).
Sungguh menghairankan sesetengah muslimah yang sudah menyedari akan wajibnya menutup aurat, namun di dalam hatinya masih ada keinginan untuk menonjolkan bahagian-bahagian tubuhnya agar terlihat indah di mata laki-laki.Waliyyadzubillah. Sehingga mereka pun memakai tudung secara ala-kadar sahaja. Kesilapan muslimah yang menggayakan tudung pada hari ini dapat dibahagikan kepada dua bahagian.

1.Antara tudung yang popular dipakai masa kini adalah tudung lilit atau tudung pendek. Hampir kebanyakan muslimah menggayakan tudung jenis di mana banyak dipengaruhi oleh pemakaian artis-artis tempatan. Rata-rata daripada mereka akan mengatakan tudung jenis ini ringkas, tidak rimas dan senang dipakai. Namun tidak syak lagi pemakaian jenis ini mendedahkan dada. Padahal telah jelas dalil menyebutkan:
“Dan hendaklah mereka menutupkan jilbab ke dada mereka…” (QS. An Nur : 31)


2. Antara kebiasaan yang selalu dilakukan muslimah pada hari ini adalahmemasukkan tudung ke dalam baju atau memakai jaket atau coat diluarnya. Ini menyebabkanhilangnya fungsi tudung untuk menutupi bentuk tubuh bahagian atas. Memang terdapat pelbagai alasan diberi untuk mengenakan tudung jenis ini. Pertama adalah untuk keperluan keselamatan, misalnya ingin memasuki makmal, tudung perlu dimasuki ke dalam coat bagi mengelak dari disambar api, bahan kimia dan sebagainya. Penyelesaian untuk permasalahan ini, pakailah coat yang besar dan longgar sehingga tidak menampakkan langsung bentuk tubuh bahagian atas. Namun, kalau kita lihat situasi hari ini, sukar untuk melihat mereka yang memakai coat yang disebutkan itu. Kedua pula, adalah keperluan akademik. Mereka menggayakan tudung jenis ini dengan alasan kekemasan seperti yang dapat kita lihat pada badan-badan uniform seperti Pasukan Pandu Puteri, Kadet Polis, Kadet Remaja Sekolah dan lain-lain lagi. Sukar untuk berkompromi dengan alasan ini kerana tidak bolehkah mengemaskan sahaja tudung yang dilabuh itu? Mengapakah mereka tidak boleh mencotohi Pasukan Puteri Islam yang tampak molek dengan tudung tidak dimasukkan ke dalam baju tetapi masih boleh berfungsi sebagai satu pasukan? Ini adalah persoalan yang perlu diperhalusi lagi.

Kesimpulannya, dapat dinyatakan disini, jumhur ulama berpendapat bahawa panjang minima bagi suatu tudung adalah sampai menutupi dada dengan sempurna. Namun ini bukan bererti sekadar melepasi sepanjang itu. Kerana seringkali diterpa angin, maka bahagian dada akan tersingkap. Maka, tidak ada pilihan lain bagi muslimah kecuali mengenakan tudung yang lebih panjang dari itu. Bahkan sangat baik bila tudung menjulur panjang sampai ke punggung. Dan inilah pendapat sebagian ulama dengan mengambil zahir dari perintah Allah pada surat Al-Ahzab ayat 59:
Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mumin : “Hendaklah mereka mengulurkann jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” (QS. Al Ahzab : 59)
Walau demikian kami bersyukur kepada Allah, bahawa sekarang mulai terlihat kesedaran dikalangan muslimah di negara kita untuk mulai mengenakan tudung. Walaupun sebahagian besar masih belum memenuhi kriteria syar’i, namun kami berharap saudari-saudari kita muslimah sentiasa berproses dan memperbaiki diri dalam pemakain tudung hingga sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita berharap semoga kaum muslimah kita yang dimuliakan oleh Allah, sentiasa memperbaiki diri dan menjaga kehormatan dirinya dengan taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Beragama dengan kaedah yang benar sesuai Al Qur’an dan As Sunnah, bukan hanya mengikuti perasaan, atau mengikuti apa yang dianggap baik oleh kebanyakan orang. Wallahu ta’ala a’lam.

0 comments:

Kelantan Benam Negeri Sembilan

KOTA BHARU –Kelantan terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu liga setelah mengalahkan Negeri Sembilan dengan kemenangan 3-0 dalam aksi perlawanan Liga Super yang berlangsung di Stadium Sultan Muhammed IV, Kota Bharu malam tadi.

Namun kemenangan malam tadi terpaksa dibayar dengan harga yang mahal setelah penyerang muda yang sedang meningkat naik, Muhammad Ramzul Zahini Adenan terpaksa diusung keluar kerana mengalami kecederaan serius setelah bertembung dengan Ketua Pasukan Negeri Sembilan, Mohd Shukor Adan pada pertengahan babak kedua.

Beraksi dihadapan hampir 25,000 penyokong setia, walaubagaimanapun tiada jaringan dilakukan pada aksi separuh masa pertama setelah kedua-dua pasukan dilihat menampilkan corak permainan lebih berhati-hati sepanjang tempoh tersebut.

Seawal minit ketiga, Kelantan terlebih dahulu menguji pintu gol Negeri Sembilan menerusi sepakan percuma Mohd Nurul Azwan Roya tetapi pantas ditanduk keluar Mohd Shukor dan rembatan susulan Mohd Daudsu Jamaluddin melambung tinggi melepasi pintu gol.

Pada minit keenam, giliran pasukan pelawat mencemaskan pintu gol Kelantan apabila sepakan lambungan pemain veteran, Idris Abdul Karim ke dalam kotak penalti sempat ditanduk ke belakang oleh Mohd Firdaus Azizul namun rembatan kencang Ahmad Fakri Shaarani jauh tersasar daripada pintu gol Kelantan.

Selang seminit kemudian, Kelantan nyaris memperolehi gol pertama apabila tandukan cantik Ketua Pasukan, Muhd Badhri Radzi hasil hantaran lintang S Chanturu diselamatkan penjaga gol, Mohd Farizal Marlias.

Pada m-10, penyerang muda kebangsaan, Ahmad Fakri yang berjaya melepasi benteng pertahanan Kelantan sekali lagi hampir menewaskan Khairul Fahmi Che Mat namun sepakannya menerjah jaring sisi kanan pintu gol Kelantan.

Sementara itu, dua percubaan pasukan pelawat pada m-22 dan 24 perlawanan menerusi Mohd Aidil Zakuan Adha Abdul Razak dan Idris Karim sekadar tersasar sebelah kiri pintu gol Kelantan .

Pada m-28, Norshahrul Idlan Talaha turut mensia-siakan peluang terhidang apabila teragak-agak untuk melakukan rembatan biarpun hanya berhadapan dengan Mohd Farizal setelah dia berjaya melepasi perangkap ofsaid yang dilakukan pertahanan Negeri Sembilan.

Pada m-40, Mohd Nurul Azwan turut melakukan gerakan menarik daripada sebelah kanan pintu gol Negeri Sembilan sempat melepaskan rembatan namun mudah diselamatkan Mohd Farizal.

Kelantan tidak perlu menunggu lama untuk memperolehi gol pendahuluan sebaik sahaja babak kedua bersambung. Pada m-49, pemain yang terkenal dengan jolokan ‘Kelantan Ekspres’, S Chanturu mudah menanduk masuk hasil tandukan silang Mohd Rizal Fahmi Ab Rosid berpunca daripada sepakan percuma oleh Mohd Nurul Azwan sebelum itu.

Ternyata gol tersebut merubah corak permainan Kelantan yang kembali bermain lebih agresif malahan dua peluang terbaik hadir pada m-54 menerusi rembatan Mohd Nurul Azwan yang terbias pertahanan Negeri Sembilan manakala rembatan kencang Mohd Shakir Shaari seminit selepas itu sedikit tersasar sebelah kanan pintu gol Negeri Sembilan.

Tertekan dengan gol tersebut, Negeri Sembilan membuat pertukaran pemain dengan memasukkan Mohd Zaquan Adha Abdul Razak menggantikan Mohd Firdaus Azizul bagi menguatkan jentera serangan mereka. Pada m-67, Mohd Zaquan Adha mempunyai peluang terbaik untuk menyamakan kedudukan namun rembatan jarak dekatnya tinggi melepasi pintu gol Kelantan.

Pada m-74, suasana stadium kembali bergegar dengan sorakan padu penyokong setia apabila Norshahrul Idlan menjaringkan gol kedua untuk Kelantan. Segalanya berpunca apabila hantaran pendek pemain gantian, Muhammad Khalid kepada Norshahrul Idlan di dalam kotak penalti disudahi dengan rembatan kencang menewaskan Mohd Farizal buat kali kedua.

Pada m-80, Norshahrul Idlan sekali lagi membuktikan dia merupakan penyerang terbilang kebangsaan ketika ini apabila menjaringkan gol kedua peribadinya dalam perlawanan malam tadi.

Bijak bermain cantik dengan bertukar hantaran dengan Muhamad Khalid didalam kotak penalti Negeri Sembilan, sepakan lambung Norshahrul Idlan akhirnya memerangkap Mohd Farizal untuk memastikan derita anak didik Wan Jamak Wan Hassan akhirnya berpanjangan.

Tiga percubaan terbaik Negeri Sembilan menerusi percubaan Mohd Zaquan Adha dan Ahmad Aminudin Shahirudin mudah diselamatkan Khairul Fahmi pada minit-minit akhir perlawanan untuk menutup tirai kemenangan bergaya Kelantan ke atas musuh tradisinya itu.

Kesebelasan utama pemain :

KELANTAN : Khairul Fahmi Che Mat, Mohd Daudsu Jamaludin, S Subramaniam, Mohd Rizal Fahmi Ab Rosid, Mohd Farisham Ismail, Mohd Nurul Azwan Roya (Danial Fadzly Abdullah), Muhd Badhri Radzi (KP), S Chanturu (Solehin Kanasian Abdullah), Mohd Shakir Shaari, Muhammad Ramzul Zahini Adenan (Muhammad Khalid Jamlus) dan Norshahrul Idlan Talaha.

FORMASI : 4-4-2

NEGERI SEMBILAN : Mohd Farizal Marlias, Mohd Aidil Zafuan Abdul Razak Tengku Qayyum Ubaidillah Tengku Ahmad, Mohd Shukor Adan (KP), Qhairul Anwar Roslani, Idris Abdul Karim (Ahmad Aminudin Shahirudin, S Kunalan, Abdul Halim Zainal, Mohd Firdaus Azizul (Mohd Zaquan Adha Abdul Razak), Ahmad Fakri Shaarani (Shahurain Abu Samah) dan Hairuddin Omar.

FORMASI : 4-4-2

STATISTIK PERLAWANAN

Percubaan tepat : Kelantan (2) Negeri Sembilan (2)
Percubaan tersasar : Kelantan (5) Negeri Sembilan (8)
Sepakan sudut : Kelantan (1) Negeri Sembilan (5)
Sepakan percuma : Kelantan (16) Negeri Sembilan (21)
Ofsaid : Kelantan (5) Negeri Sembilan (2)
Kekasaran : Kelantan (14) Negeri Sembilan (14)
Kad kuning : Negeri Sembilan (Idris Abdul Karim dan Mohd Aidil Zafuan Abdul Razak)
Kad merah : Tiada bagi kedua-dua pasukan
Masa tambahan : Empat minit
Penguasaan bola : Kelantan (55%) Negeri Sembilan (45%)

PEGAWAI PERLAWANAN

Pengadil : Ramli Mat Dahan
Penolong Pengadil 1: M Sivanesan
Penolong Pengadil 2: Mohd Mazlan Mohd Desa
Pegawai Keempat : Mohd Rahimi Mohd Noor
Komisioner Perlawanan : Azman Sulong
General Kordinator : Arif Hassansumber dari Kelate.net

KEPUTUSAN PERLAWANAN LIGA SUPER 01/03/2011 (SELASA)

Kelantan 3 - 0 Negeri Sembilan

Selangor 2 - 0 Kedah

Terengganu 3 - 0 Johor FC

Felda United FC 2 - 0 T-Team

Perak 1 - 1 Harimau Muda 'A'

Pahang 2 - 2 Sabah

Perlis 0 - 0 Kuala Lumpur

0 comments:

Guru Masukkan Tangan Dalam Baju Pelajar Perempuan


K
uala Lumpur: Gara-gara mahu menjadi ‘doktor’, seorang guru disiplin sebuah sekolah menengah di Ampang, di sini, diberkas polis selepas didakwa mencabul 12 pelajar perempuan, Jumaat lalu.

Difahamkan, guru lelaki berusia lewat 30-an itu mahu melakukan pemeriksaan mengenai tahap kesihatan semua pelajar terbabit terlebih dahulu sebelum merotan mereka kerana gagal hadir ke perhimpunan sekolah.

Dalam kejadian kira-kira jam 7.30 pagi itu, semua pelajar terbabit dilaporkan tidak mengikuti perhimpunan sekolah kerana mendakwa mahu menyiapkan kerja sekolah di dalam kelas.

Menurut sumber, ketika guru disiplin itu melakukan rondaan, dia melihat kumpulan 12 pelajar perempuan tingkatan tiga berkenaan berada dalam kelas sebelum memarahi mereka.“Guru disiplin terbabit mahu mengambil tindakan terhadap semua pelajar berkenaan kerana tidak mengikuti perhimpunan.

“Biarpun semua pelajar cuba menjelaskan keadaan sebenar, guru terbabit tidak mempedulikan alasan itu, sebaliknya memberitahu akan melakukan pemeriksaan kesihatan terhadap semua mereka sebelum mengambil tindakan,” katanya.

Sumber berkata, guru disiplin itu dengan bersahaja memberitahu akan memeriksa tahap degupan jantung mereka.

“Dia mendakwa bimbang tahap kesihatan pelajar berkenaan akan menyebabkan mereka pengsan atau mengalami masalah jika dirotan membuta tuli.

“Guru lelaki terbabit memegang payu dara semua pelajar perempuan berkenaan. 

Difahamkan, dia mengambil masa kurang daripada 10 saat untuk melakukan pemeriksaan bagi setiap pelajar pada peringkat pertama,” katanya.

Sumber berkata, disebabkan ketakutan, semua pelajar terbabit akur dengan tindakan guru terbabit.

“Guru disiplin terbabit bagaimanapun sekali lagi melakukan tindakan keji apabila dia mendakwa tidak berpuas hati dengan pemeriksaan kali pertama sebelum melakukannya sekali lagi.

“Kali ini, dia didakwa memasukkan tangan ke dalam baju semua pelajar perempuan terbabit. Selepas berpuas hati, guru disiplin itu merotan tangan semua pelajar dan meninggalkan kelas berkenaan,” katanya.

Sumber berkata, sebaik pulang ke rumah, pelajar perempuan berkenaan mengadu perbuatan guru terbabit kepada waris.

“Waris yang mendapatkan khidmat Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) kawasan berkenaan tampil membuat laporan di Balai Polis Pandan Indah,” katanya.

Sebaik menerima laporan, sepasukan anggota polis menahan guru disiplin itu berhampiran sekolah menengah berkenaan, kira-kira jam 11 pagi Sabtu lalu .

Difahamkan, dia direman empat hari bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan (KK) iaitu menggunakan kekerasan dengan niat mencabul kehormatan.

Sementara itu, Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Asisten Komisioner Amiruddin Jamaluddin ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan selain penahanan guru terbabit. -hm

sumber dari Kelab Greenboc

0 comments:

Terbaru : Pembentukan Kabinet MPMUTM kucar kacir

Sekarang sedang berlangsung mesyuarat pembentukan kabinet MPMUTM di Port Dickson. Mesyuarat ini dilaporkan amat kucar-kacir kerana beberapa kepincangan telah berlaku tanpa mengikut prosedur biasa.


  • Ahli MPM Pro Mahasiswa telah dinafikan hak untuk memberi sebarang cadangan, malah terpaksa    mengikut perancangan sulit Evolusi
  • Prosiding mesyuarat sangat tidak teratur
  • Peraturan mesyuarat tidak dinyatakan sebelum mesyuarat bermula.
  • Encik Fauzi, Pegawai Hema telah campur tangan dalam mesyuarat pembentukan kabinet MPM. Beliau hanya pegawai pengiring dalam program ini.Beliau meminta orang lain menentang cadangan yang dikeluarkan oleh MPM Pro Mahasiswa.
  • Undi ahli MPM tidak lagi rahsia. Pengerusi mesyuarat menggunakan sistem angkat tangan.

Ahli MPM yang dipilih oleh mahasiswa dilayan seperti budak-budak. Semua ahli MPMUTM Pro Mahasiswa
telah mengambil keputusan untuk memboikot mesyuarat itu!
UTM menuju demokrasi gelap!


0 comments:

What ways are families good for society?

Keluarga merupakan satu institusi sosial yang wujud hasil dari perhubungan biologi antara lelaki dengan perempuan yang disahkan oleh masyarakat. Ibu dan bapa adalah gandingan asas dalam keluarga yang merupakan tunggak utama dalam mencetus kejayaan anak dan kesinambungan dalam masyarakat. Mereka mempunyai peranan penting dalam perkembangan serta pembentukan sesebuah masyarakat dengan sikap anak-anak dengan didikan akademik, rohani dan mentarbiah anak tentang ilmu kehidupan untuk melahirkan generasi muda yang mempunyai keperibadian unggul. Anak-anak diibaratkan seperti kain putih yang bersih di mana ibu bapalah yang akan mencorakkannya sama ada menjadi insan berakhlak mulia atau sebaliknya.


Keluarga merupakan institusi yang memainkan peranan penting kepada pembangunan sesebuah masyarakat. Keutuhan sesebuah masyarakat bergantung kepada sejauh mana sistem sesebuah keluarga itu dibentuk, jika baik sesebuah keluarga itu maka akan baik sesebuah masyarakat tersebut begitulah juga sebaliknya. Kebahagiaan hakiki dan sejati didapati dalam kehidupan bersama yang diikat oleh pegangan agama. Kehidupan kekeluargaan yang mengamalkan cara hidup Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang bermula dari sekecil-kecil perkara hinggalah yang sebesar-besarnya. Penerapan nilai-nilai agama berlaku bermula dari suami, isteri seterusnya kepada anak-anak. Bapa selaku ketua keluarga merupakan pengemudi bahtera bertanggungjawab sepenuhnya ke atas rumahtangga haruslah memahami semua aspek kehidupan dan mengamalkan ajaran agamanya di samping bantuan isterinya. Jika ibu bapa tidak mengetahui ajaran agama Islam dan tidak pula mengamalkannya maka ada harapan mereka tidak akan dapat membina fikrah agama di dalam diri anak-anak mereka. Oleh sebab itu ibubapa perlu melengkapkan diri dengan ilmu sebelum menempuh alam rumahtangga.

Perkahwinan merupakan proses awal ke arah pembentukan sebuah keluarga. Ia bertujuan untuk menyusun pergaulan antara lelaki dan perempuan supaya pasangan itu dapat mewujudkan suasana kasih sayang dan memperindahkan kehidupan yang akhirnya dapat melahirkan sebuah keluarga yang aman, bahagia dan harmoni. Pada peringkat permulaan keluarga inilah yang perlu dititikberatkankerana untuk mendapatkan zuriat anak yang soleh / solehah perlulah mempunyai keturunan yang baik dan melalui asas yang baik.

“Jika ayam jantan dan ayam betina membiak, maka anak ayamlah akan ditetaskan, jika kambing jantan dan kambing betina membiak, maka anak kambinglah akan lahir” itulah realiti kehidupan. Kesimpulannya, pemilihan calon pasangan itu akan mengambarkan warisan dan perwatakan anak yang bakal dilahirkan, oleh itu pemilihan calon pasangan cukup besar maknanya kepada setiap pasangan sebelum pernikahan dan pembentukan sebuah keluarga bahagia. 

Diantara pendekatan yang perlu diambil ialah Pendidikan Iman di Peringkat Awal Kanak-Kanak.“Melentur buluh biarlah dari rebungnya.” Begitulah pepatah Melayu yang sinonim dengan anak dan didikan awalnya. Pada peringkat usia inilah ibu bapa harus menekan pendidikan iman kepada kanak-kanak dengan mengenalkan hukum-hukum halal dan haram. Setelah timbul rasa pekanya, ibu bapa hendaklah menghantar anak-anak mereka kesekolah untuk mengasah kecerdasan otak dan mengisi hatinyadengan keimanan agar anak tersebut menjadi hamba Allah yang patuh.

Seterusnya Penerapan Nilai Kasih Sayang Dalam Kekeluargaan. Jelaslah melalui ini seseorang anak perlu diberikan kasih sayang secukupnya. Apabila seseorang ayah atau ibu berjanji kapada anak mestilah ditepati dan jangan mengingkari atau menipu mereka. Persekitaran dan asuhan dalam sesebuah keluarga yang harmoni serta penuh dengan kasih sayang pentingdalam perkembangan persekitaran anak-anak dalam menjalani kehidupannya. Anak akan melihat dan menjadikan contoh dan membalas kasih sayang itu kepada ibu bapanya. Kasih sayang datangnya daripada perasaan yang lahir daripada jiwa suci dan murni, bukannya daripada pemberian wang ringgit atau yang berbentuk kebendaan. Hari ini, keruntuhan institusi keluarga amat ketara menyebabkan ramai ahli masyarakat yang tidak lagi percaya kepada institusi itu. Ikatan antara ayah dan ibu semakin longgar. Tiada lagi kasih sayang wujud dalam keluargamanakala pengaruh barat sudah menular dalam masyarakat kita.

Seluruh ahli keluarga hendaklah semula mejadikan rumah mereka sebagai asas menjalinkan kasih sayang dan keharmonian untuk memperbaiki kehidupan keluarga yang semakin renggang. Kasih sayang yang terjalin di antara keluarga mampu melahirkan sikap jujur dan terbuka. Kekuatan cinta yang tulus mampu menggerakkan lisan untuk sentiasa berterima kasih kepada pasangan, anak ataupun ibu bapanya. Mencintai keluarga adalah amanah bagi setiap manusia.Pecinta keluarga tidak akan membiarkan dalam rumahnya berlaku keburukan dan kemaksiatan. 

Kesimpulannya , jika keluarga utuh dan mengamalkan kasih sayangdi antara ahlinya sudah pasti melahirkan masyarakat penyayang. “ Keluarga bahagia tunjang kemakmuran Negara ”. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahawa keluarga memainkan peranan penting dalam membentuk keperibadian unggul generasi muda dan sudah terang lagi bersuluh bahawa jati diri anak-anak ini dapat dibentuk melalui institusi keluarga khususnya ibu bapa yang memainkan peranan penting. Anak-anak tentunya dapat mengimplimentasikan nilai-nilai murni dan sikap positif dalam kehidupan seharian seterusnya membentuk sanubari yang baik sekiranya dipupuk dari kecil. Keluarga merupakan tempat luahan isi hati dan penyimpan rahsia yang paling dipercayai anak-anak.Ibu bapa merupakan uswah hasanah kepada anak-anak di rumah mestilah sentiasa bersikap penyanyang, berbudi pekerti mulia dan jangan sesekali dijadikan seperti “ketam mengajar anaknya berjalan lurus, sedangkan diri sendiri berjalan mengiring”.

Justeru itu, ibu bapa sewajarnya menginduktrinasikan pucuk-pucuk hijau ini bagai menatang minyak yang penuh kerana anak-anak remaja kini sering melibatkan diri dalam aktiviti sosial dan budaya barat yang begitu cepat merebak bagai virus epidemik. Melalui nasihat dan ajaran yang baik, sudah tentu anak-anak tahu membezakan antara intan dan kaca. Institusi keluarga sememangnya merupakan salah satu langkah yang signifikan dalam membentuk keperibadian anak-anak. Sikap-sikap yang positif haruslah disemai dalam jiwa anak-anak untuk menjamin kesejahteraan hidup dan pembentukan keperibadian mulia mereka. Anak-anak yang ibarat berusia setahun jagung, berdarah setampuk pinang ini mesti diberi penekanan dari segi mental dan fizikal supaya kelak dapat menjadi tunggak negara. 

0 comments: